1. Kontaktní údaje:

2. Účet uživatele:

3. Fakturační údaje:

4. Kopie průkazů:

Zde nahrejte scany obou stran vašich průkazů: průkaz pilota pokud máte, průkaz radiofonisty, zdravotní průkaz a sken logbook
Pilotní průkaz 1.strana
Pilotní průkaz 2.strana
Zdravotní průkaz 1.strana
Zdravotní průkaz 2.strana
Průkaz radiofonisty 1.strana
Průkaz radiofonisty 2.strana
Pojistná smlouva (pdf)
Pojistnou smlouvu můžete nahrát jako pdf soubor
sken logbook část 1 - povinné
sken logbook část 2, pokud je delší výpis
sken logbook část 3, pokud je delší výpis

Zrušit